Thăm trung tâm phân phối và siêu thị công ty tại Gang Seo Seoul

Thăm trung tâm phân phối và siêu thị công ty tại Gang Seo – Seoul. Thị trường sau 26 năm đã có hơn 1000 sản phẩm cao cấp và doanh số đạt gần 1.3 tỉ USD/năm. Đây chính là tiềm năng của thị trường Việt Nam trong 10 năm tới.
Với ưu thế dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiện diện trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ với 18 nhà máy sản xuất ra gần 500 sản phẩm và phân phối cho hơn 6500 sản phẩm cao cấp nhất thế giới và trên 750 trung tâm ở những địa điểm vàng, công ty đã và đang góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm và đóng thuế thu nhập cho xã hội, kiến tạo môi trường khởi nghiệp lành mạnh.
Chúng tôi tự hào là đội ngũ đi tiên phong tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh đất nước còn nhiều hạn chế về nhận thức nhưng đầy tiềm năng phát triển sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng phát triển và bền vững hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *