Khi đã không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường ta chấp nhận một ngã rẽ khác để bạn bè không vì ta mà bước chậm hơn

Khi đã không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường, ta chấp nhận một ngã rẽ khác để bạn bè không vì ta mà bước chậm hơn. Chúc những người bạn của tôi tới được những đích đến! Còn tôi, cũng thấy thật mệt, cũng muốn buông những cái không hợp với mình! Nếu vô tình gặp mặt, đừng hỏi vì sao tôi làm ngơ. Là tôi không muốn sống với quá khứ, không muốn các bạn nhớ đến một tôi của ngày xưa mà thôi!
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *