Cuộc sống ___ _ NÊN TÙY NGƯỜI MÀ CHIA SẺ ĐẠO THÌ TỐT HƠN Tất nhiên một người đã thấy ra đạo lý thì sẽ không sống theo quan niệm sai lầm của những người buông lung phóng dật tuy nhiên con vẫn phải tôn trọng duyên nghiệp của họ vì họ còn phải chịu lặn hụp trong dòng đời để một ngày kia bừng tỉnh rồi cũng thấy ra Cái sai của người biết Đạo là thường muốn thuyết phục người khác theo Đạo một cách quá nhiệt tình khiến cho không ít người chưa hợp căn cơ hay chưa đủ duyên pháp có phản ứng đối nghịch

Cuộc sống…
___*_
NÊN TÙY NGƯỜI MÀ CHIA SẺ ĐẠO
THÌ TỐT HƠN.
Tất nhiên một người đã thấy ra đạo lý thì sẽ không sống theo quan niệm sai lầm của những người buông lung phóng dật, tuy nhiên con vẫn phải tôn trọng duyên nghiệp của họ vì họ còn phải chịu lặn hụp trong dòng đời để một ngày kia bừng tỉnh rồi cũng thấy ra. Cái sai của người biết Đạo là thường muốn thuyết phục người khác theo Đạo một cách quá nhiệt tình khiến cho không ít người chưa hợp căn cơ hay chưa đủ duyên pháp có phản ứng đối nghịch…
___*_ Nam Mô A Di Đà Phật __ *_

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *