Chụp trước khi quay bị sợ quay đến khuya Chế đuối

Chụp trước khi quay bị sợ quay đến khuya Chế đuối ^^
Mới đầu con bé cầm máy chụp được vài ba tấm mới thấy cái bản mặt muốn tràn màn hình nên quyết đưa Chế “Cô cầm máy nha Cô ☺️”
Chế quay sang với ánh mắt rất “trìu mến”
Thấy Chế bấm tạch tạch rồi mà sao Chế nói “Cứng quá Cô không chụp được để Cô nhờ Đình Toàn chụp dùm”
Nhưng khi xuống dưới con nhỏ mở lên mới tá hoả
Chế bấm liệt nút chụp nên gần ba trăm sáu chục tấm…. Xoá muốn xỉu ????
Mình mỗi 1 sắc thái còn Chế ấy quý zị coi đó ??
_____________________________________________________
Nói trắng ra là up hình để nhắn nhẹ bà con mai #TieuLamTuTruMua2 lên sóng ^^

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *