Chúc mừng cho cặp đôi vàng son Dang Khoa Nguyen Huynh Anh Le Nguyen vừa mới mở chức danh Gold Executive bạn đã hoàn thành mục tiêu đã cam kết để bổ sung vào danh sách các leader phát triển nhất trong tháng 10 2018 Hãy làm việc hết mình để mang kết quả tốt nhất về cho Oriflame Việt Nam hãy cùng giúp cho các bạn trong nhóm gắn kết phát triển như hai em đã phát triển em nhé

Chúc mừng cho cặp đôi vàng son Dang Khoa Nguyen & Huynh Anh Le Nguyen vừa mới mở chức danh Gold Executive, bạn đã hoàn thành mục tiêu đã cam kết, để bổ sung vào danh sách các leader phát triển nhất trong tháng 10/2018.
Hãy làm việc hết mình để mang kết quả tốt nhất về cho Oriflame Việt Nam & hãy cùng giúp cho các bạn trong nhóm gắn kết & phát triển như hai em đã phát triển em nhé.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *