Chúc mừng CEO Steven Nguyen và Chủ tịch Dzung Nguyen của Luxstay trở thành đối tác chiến lược của Rakuten Lifull

Chúc mừng  CEO Steven Nguyen và Chủ tịch Dzung Nguyen của Luxstay trở thành đối tác chiến lược của Rakuten Lifull.
Rakuten là một trong những tượng đài về TMĐT thế giới. Hiện tại, dân số Nhật Bản là 127 triệu và Rakuten đang có 99 triệu người Nhật sử dụng các sản phẩm của mình.
Việt Nam thân yêu đang có 96 triệu người và mình cũng hy vọng Luxstay cũng sẽ hướng đến việc phục vụ được cho 75 triệu người dùng giống tỉ lệ của Rakuten nhé ?
Startup nào cũng muốn gia nhập Hệ sinh thái của ESP Capital và song hành với Luxstay thì vào www.espcapital.net nhé ??
#Luxstay #RakutenLifull

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *