Calling a VIDEO EDITOR for a charity event URGENT

Calling a VIDEO EDITOR for a charity event, URGENT!
Que đang cần gấp 1 bạn dựng video cho DGR 2018 – Hanoi, Vietnam trong đôi ngày. Có ai có thể hỗ trợ DGR, cho iem xin cánh tay với ạ?
Yêu cầu sơ bộ: Có 3 video, 1 video/ người. dựng video 1ph theo kịch bản có sẵn đã có footage đủ. Hiền tại em chỉ có thể chi mức thấp nhất editor có thể chấp nhận. Thời gian: giao sản phẩm trong 1 – 1.5 ngày sau khi mình đưa dữ liệu ạ.
P/S: em chỉ có tấm thân này, mà chắc cũng hiếm ai thèm nên ko làm combo khuyến mại đc =))

12 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *