Bạn tìm từ khóa như thế nào Dựa vào cảm tính Hay Theo 1 công cụ cứng ngắc nào đó gợi ý

Bạn tìm từ khóa như thế nào?
Dựa vào cảm tính
Hay
Theo 1 công cụ cứng ngắc nào đó gợi ý
Trong khi đó
Khách hàng của bạn đang search những từ vô cùng đơn giản, bình dân và hơi thô bỉ
Trước khi nghĩ như 1 chuyên gia
Hãy nghĩ 1 cách tự nhiên nhất với chính bạn
Đặt ra câu hỏi
Nếu là bạn…
Đặt vào trường hợp như vậy, bạn sẽ hỏi google những gì?
Rồi đem những từ khóa đó vào keyword.io mà tìm… Tôi đảm bảo
Bạn sẽ tìm được vô vàn thứ hay ho để viết đấy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *